Фото: jannoon028 / Freepik

Що таке ETF-фонд (Фонд, що торгується на біржі, Біржовий інвестиційний фонд) – найлегше пояснити людині, знайомій з призначенням і діяльністю пайових інвестиційних фондів (ПІФів). Тому розмову про ETF-фонди ми почнемо зі стислої розповіді про те, що таке ПІФ.

Що таке пайовий інвестиційний фонд (ПІФ)?

Уявіть собі, що у вас є деяка сума грошей, яку ви хотіли б примножити, інвестувавши в акції. Найпростіший варіант – придбати акції самостійно, проте для того, щоб таке вкладення було дійсно прибутковим, вам буде зовсім недостатньо одного разу купити акції і забути про них. Акції – це інвестиція, якою необхідно керувати: наприклад, купувати, коли вони зростають в ціні, і швидко продавати, коли їх вартість почала падати.

Таким чином, інвестуючи в акції самостійно, ви будете вимушені постійно тримати руку на пульсі подій, які відбуваються на фондовому ринку. Крім того, щоб убезпечити свої інвестиції, вам необхідно їх диверсифікувати, тобто вкласти в акції декількох різних компаній. Чим різноманітнішими будуть інвестиції, чим більшого числа компаній акції ви придбаєте – тим меншим буде ризик втратити все й одразу внаслідок падіння вартості ваших акцій на біржі.

Однак управління подібним інвестиційним портфелем буде вимагати від вас щоденної та практично цілодобової зосередженості на подіях фондового ринку. І якщо інвестування не є вашим основним родом діяльності – вам може просто не вистачити на це часу і сил. Добрим рішенням було б найняти професійного інвестиційного менеджера, однак пересічному інвесторові його послуги будуть не по кишені. Але що коли декілька інвесторів винаймуть інвестиційного менеджера спільно? Таким чином ми отримаємо найпростіший варіант пайового інвестиційного фонду.

Пайовий інвестиційний фонд (ПІФ) – це організація, що займається кваліфікованим управлінням активами своїх вкладників, примножуючи залучені кошти за допомогою торгівлі на біржі акціями або іншими активами (облігаціями, валютами, цінностями, ресурсами тощо).

Кошти вкладників пайові інвестиційні фонди залучають за допомогою випуску своїх, вторинних акцій. Таким чином, замість створення інвестиційного портфелю з декількох видів цінних паперів ви можете придбати акції одного лише ПІФу, і будете при цьому впевнені, що ваші вкладення знаходяться в руках професіоналів, які грамотно їх диверсифікують і примножать.

Що таке ETF-фонд та чим він відрізняється від ПІФу?

Відповідь проста: це пайовий інвестиційний фонд, з акціями якого можна здійснювати на біржі ті ж самі операції, що і з акціями будь-якого звичайного підприємства. Акціями (паями) звичайного ПІФу не можна торгувати на біржі – для їх купівлі та продажу існує особлива, затверджена законом і статутом фонду процедура. У той же час акції ETF-фонду ви можете придбати безпосередньо з будь-якого брокерського рахунку. З цього факту напряму випливають відмінності між особливостями інвестування в ETF-фонд й у звичайний ПІФ.

ETF це пайовий інвестиційний фонд, з акціями якого можна здійснювати на біржі ті ж самі операції, що і з акціями будь-якого звичайного підприємства.

Наприклад, акції ETF-фонду мають значно більшу ліквідність: якщо паї ПІФу можна продавати і купувати лише один раз на добу, оскільки їх вартість оновлюється тільки після закриття торгів шляхом ділення на кількість паїв вартості усіх чистих активів фонду, то акції ETF-фонду можна купити і продати у будь-який час протягом всього торгового дня, бо їх вартість, як вартість звичайних акцій, визначається поведінкою учасників торгів.

Крім того, якщо з паями звичайного ПІФу неможливо вести маржинальну торгівлю, оскільки їх заборонено купувати в борг або на кошти, взяті у борг, то відносно акцій ETF-фонду такі обмеження відсутні. Це дає можливість вести «гру на зниження» з акціями ETF-фондів, а також використовувати для їх придбання кредитне плече, що робить операції з даним видом цінних паперів потенційно більш прибутковими, але в рівній мірі – і більш ризикованими.

Також під час торгівлі акціями ETF-фондів, в силу того, що вона відбувається безпосередньо на біржі, не можуть стягуватися додаткові комісійні збори, які можуть бути передбачені за купівлі/продажу звичайних інвестиційних паїв, торгівля якими здійснюється через спеціально уповноважених осіб.

Історія і сучасність біржових інвестиційних фондів

Початок історії ETF-фондів пов’язують зазвичай з фігурою Натана Моста, проте це не зовсім відповідає дійсності. Справжній батько фондів, що торгуються на біржі, – Джон Кліфтон Богл, який заснував у 1990 році перший подібний фонд, Toronto Index Participation Fund (TIP 35). Натан Мост тільки заснував найбільший і найуспішніший з нині існуючих ETF-фондів – Standard and Poor’s 500 Depository Receipt, відомий на фондових біржах США під тікером SPY (за абревіатуру SPDR його також часто називають «Спайдер»).

У даний час SPY займає перше місце в світі серед аналогічних фондів за обсягом торгів його акціями. Інвестиції фонду охоплюють такі сектори економіки, як технології, фінанси, охорона здоров’я, споживчі товари, промисловість, енергетика, комунальні послуги, сировина, телекомунікації. В SPY присутні такі гіганти, як Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, JPMorgan та інші всесвітньо відомі імена.

ETF-фонд та ПІФ: що це, в чому різниця та як українцям інвестувати в них

ТОП 10 секторів економіки та компаній, які входять в ETF-фонд SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)
Сьогодні в світі ETF-фондів панує високий ступінь різноманіття. Фахівці виділяють цілий ряд різновидів біржових інвестиційних фондів, серед яких такі, як:
 • Ринкові – повторюють структуру певного фондового індексу, наприклад, Standard&Poor’s 500 або NASDAQ-100. Даний вид ETF-фондів є найстарішим (наприклад, SPY, що можна зрозуміти з його повної назви, створювався з метою відстеження S&P500).
 • Облігаційні – інвестують у різні види державних, муніципальних і корпоративних зобов’язань з фіксованою прибутковістю.
 • Галузеві – повторюють структуру індексу того чи іншого сектора економіки (наприклад, таких, як нафтопереробка, високі технології або фармацевтика)
 • Товарні – відстежують біржові ціни того чи іншого товару, починаючи від дорогоцінних металів і закінчуючи зерном.
 • Стильові – орієнтуються на той чи інший стиль інвестування (наприклад, відстежують різну ринкову капіталізацію компаній, зростання або вартість індексу).
 • Країнні (регіональні) – як випливає з самої назви, відстежують індекси цінних паперів конкретної країни або географічного регіону.
 • Інверсні – орієнтовані на «гру на зниження», отримання прибутку від зниження індексу певного ринку чи галузі.
 • Активно керовані – на відміну від інших, не повторюють певного індексу, а формують інвестиційний портфель за допомогою алгоритмів власної розробки.
 • Біржові ноти (ETN) – різновид боргових зобов’язань, що випускаються банком, відмінною рисою яких є прив’язаність їх вартості до біржової ціни якогось активу (наприклад, певного виду цінних паперів або дорогоцінного металу). Відповідно, вартість зобов’язання зростає або падає слідом за вартістю зазначеного активу. Створені у якості високоліквідного інструменту доступу до ринків, що самі по собі є неліквідними, а також з метою уникнути податків, які ви змушені були б платити, якби були фактичним власником того чи іншого активу.
 • Альтернативні інвестиційні – надають можливість інвестувати в нетрадиційні активи або стратегії (наприклад, вкладати в твори мистецтва, виноробство або торгувати волатильністю).

Чому саме ETF? Поради майбутньому інвестору.

ETF-фонди, як і будь-який інший інструмент, створені задля реалізації конкретних цілей і завдань. І як будь-який інструмент – мають свої сильні і слабкі сторони, переваги і недоліки. У чому ж полягають переваги ETF-фондів для рядового інвестора, які завдання може вирішити з їх допомогою звичайна людина, що прийняла рішення вдатися до інвестицій з метою примножити наявні у неї кошти?

Найперша можливість, яку відкривають ETF-фонди для інвестора, повною мірою розкрита у сказаному вище: можливість диверсифікації активів і входження на будь-які ринки за умови невеликих вкладень. Якщо кошти, що ви зібралися інвестувати, не надто великі, то вам було б дуже проблематично самостійно вкласти їх у безліч різноманітних фінансових інструментів та інших активів, щоб гарантувати збереження вкладень. У той же час мінімальний розмір інвестицій у ETF-фонд обмежений лише вартістю однієї акції, але при цьому збереження вкладень гарантується усім розмаїттям активів, що належать Фондові. Крім того, володіючи спочатку невеликими коштами, ви просто не зможете самостійно зайти на деякі ринки (наприклад, ринок нерухомості або творів мистецтва). Однак ніщо не заважає вам отримувати прибуток з цього ринку, придбавши акції відповідного ETF-фонду.

Ще одна можливість, яку надають інвесторові ETF-фонди, – отримання прибутку з неліквідних ринків за допомогою ліквідного фінансового інструменту. Існують види товарів, які неможливо просто і легко продати тоді, коли вам цього захочеться (наприклад, буває важко знайти покупця на нерухомість або землю). Однак акції ETF-фонду, що працює на ринку даних товарів, ви можете вільно продати або купити в будь-який час від старту і до закриття торгів на біржі.

Проте є у ETF-фондів і досить істотний недолік – підвищений ризик інвестицій у акції ETF порівняно із фінансовими інструментами з фіксованою прибутковістю і державними гарантіями повернення коштів (банківські депозити, облігації та інші види боргових зобов’язань), а в разі маржинальної торгівлі акціями – і в порівнянні зі звичайними пайовими інвестиційними фондами.

Якою може бути дохідність інвестиційних фондів?

Ризик інвестицій у ETF має і зворотну сторону, яку можна вважати ще однією перевагою інвестування у біржові інвестиційні фонди, – висока прибутковість акцій ETF-фондів у порівнянні з банківськими депозитами, облігаціями та іншими інструментами з фіксованою прибутковістю.

Наприклад, якби у квітні 2013 року ви вирішили інвестувати 10 000 $ в SPY – сьогодні ваші кошти склали б 18 678 $!

13,31% річних прибутку в доларах – який депозит міг би запропонувати вам щось подібне?

ETF-фонд та ПІФ: що це, в чому різниця та як українцям інвестувати в них

Прибутковість ETF-фонду SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), який відстежує індекс S&P 500

Якщо рішення вже прийняте. Яким чином можна інвестувати у ETF-фонди з України?

Отже, думаю, після ознайомлення з інформацією, наведеною вище, багато хто із читачів блогу вже вирішив для себе, що інвестувати в ETF-фонди – відмінна ідея. Однак ще одне, останнє питання залишилося невирішеним: як інвестувати у ETF, якщо ви проживаєте в Україні? На жаль, акції біржових інвестиційних фондів у даний час не обертаються на українських фондових біржах, тому єдиний шлях для українця інвестувати у ETF-фонди – зробити це в іншій країні, наприклад, в США.

Для цього є два способи:
 • За допомогою інвестиційно-страхових продуктів Unit-linked. Цей варіант ідеально підійде тим, для кого інвестування – спосіб гарантувати собі гідне матеріальне забезпечення у майбутньому.  Мінімальний термін інвестування для продуктів Unit-linked складає 5 років. Проте у випадку смерті – ваші спадкоємці отримають 101% від вартості рахунку на момент настання страхової події (всі накопичені гроші + 1%). Мінімальна інвестиція у міжнародні ПІФи та ETF-фонди через продукти Unit-linked становить від 100 $ в місяць або від 10 000 $ одноразово. При цьому даний тип інвестування підпадає під спрощене оподаткування і, відповідно, не декларується, що також є очевидною перевагою інвестицій в дані продукти.

Більш детально про інвестиційне страхування життя Unit-linked ми писали тут.

 • Шляхом відкриття брокерського рахунку за кордоном. Задля цієї мети громадянин України може скористатися послугами іноземного інвестиційного банку (наприклад, датського Saxo Bank) або спеціалізованої брокерської компанії, такої, як Interactive Brokers Group. Даний спосіб інвестицій надає вам більше свободи дій, оскільки в цьому випадку термін інвестування нічим не обмежений. У той же час сама процедура відкриття закордонного рахунку є складнішою і вимагатиме більше затрат. Максимальна сума інвестицій обмежена е-лімітом і складає 100 000 євро на рік або в еквіваленті цієї суми в іншій валюті. Також інвестору доведеться подавати щорічну декларацію в податкову службу та сплачувати податок на прибуток в розмірі 19,5%. Мінімальний розмір інвестиції, як і в попередньому випадку, становить від 10 000 $ одноразово.

  Підписуйтесь на наші розсилки

  В розсилках ми ділимось своїм досвідом, практичними кейсами та цікавими статтями у сфері особистих фінансів,страхування та інвестицій


  Recommended Posts