З плином часу обставини та життя інвестора стають іншими, коректуються його цілі. Змінюється податкове й інвестиційне законодавство, зʼявляються нові інвестиційні інструменти з кращими характеристиками та перевагами.

Часто інвестори купують активи за рекомендаціями з соціальних мереж, друзів чи знайомих і тепер не знають, що з цим всім робити. Або зайняті своєю роботою, сімʼєю та іншими турботами, й у них не вистачає часу, щоб слідкувати за своїм портфелем.

Тому бажано хоча б раз на декілька років проводити детальний аналіз свого інвестиційного портфеля.

Елементи аналізу інвестиційного портфеля

Основні елементи, на які варто звернути увагу під час аналізу портфеля:

 • Стратегія. Власне, вона пасивна чи активна? Чи прописане цільове розподілення активів? Десь зазначено, який порядок дій під час кризи? Коли та за яких умов робити ребалансування?
 • Портфель. Чи відповідає поточний портфель ризик-профілю інвестора, його цілям, горизонту інвестування? Чи врахована потреба в ліквідності та інші обмеження або унікальні обставини інвестора?
 • Диверсифікація. Що з диверсифікацією за країнами та секторами? Є в портфелі акції середньої та малої капіталізації? Чи є в ньому облігації? Який їх кредитний рейтинг? А термін погашення?
 • Комісії. Які комісії беруть фонди, брокери та інші посередники (якщо є) та як вони впливають на дохідність?
 • Активи. Якщо це фонд, то він активний чи пасивний? Які активи в нього входять? Який індекс відстежує? Як він впливає на портфель та його характеристики?

Звичайно, це не повний перелік елементів та питань, на які потрібно відповісти. Їх кількість залежить від індивідуальних обставин інвестора.

Приклад аналізу інвестиційного портфеля

Коротко про інвестора та задачі для аналізу

Інвестор працює топ-менеджером у великій міжнародній компанії, яка займається виробництвом побутової хімії та товарів для особистої гігієни. Враховуючи посаду та задачі, які перед ним ставить керівництво, у нього не залишається достатньо часу для відстеження своїх інвестицій.

Це агресивний інвестор, який не боїться корекцій на фондових ринках, використовуючи їх для збільшення активів у портфелі. Ціль інвестування – це створення капіталу для отримання пасивного доходу на пенсії. Інвестор планує користуватись своїм капіталом через 15 років.

Оскільки інвестор накупив чимало різних фондів з моменту розробки портфеля, основна задача аналізу – з’ясувати, чи відповідає поточний портфель його цілі, ризик-профілю й довгостроковій дохідності. А також аналіз ETF-фондів в інвестиційному портфелі та оптимізація його структури.

Що виявив аналіз інвестиційного портфеля

В портфелі налічується 21 ETF-фонд, що забагато, враховуючи відносно не великий капітал інвестора. На додаток, більшість з них – це секторальні та активні фонди, що потребує додаткових витрат часу на їх відстежування. Також занадто велика кількість фондів призводить до втрати переваг від диверсифікації, збільшує фінансові й часові витрати інвесторів на адміністрування та ускладнює ребалансування.

В портфелі 4 ETF-фонди мають різну назву, але практично ідентичні за своєю структурою та характеристиками. Інші 4 ETF-фонди належать до одного сектору альтернативної енергетики й мають певні незначні відмінності. В цілях оптимізації, як і в першому, так і в другому випадку в портфелі можна залишити по одному фонду замість чотирьох.

Частка активних фондів в портфелі складає 8 %. З одного боку, це не так і багато, але статистика говорить, що на горизонті у 20 років лише 20 % активних фондів перевершують по дохідності індексні, а половина фондів взагалі закриваються. На додаток, комісії в активних фондів значно вищі, ніж у пасивних. Чи виправданий такий ризик в портфелі для пенсійного доходу – питання риторичне.

Частка США в портфелі складає 78 %, що теж забагато. На глобальному ринку акцій частка США займає близько 61 % станом на перший квартал 2022 року. Значні ухили портфеля в акції однієї країни – це наслідок домашнього упередження (Home Bias), якому піддаються інвестори. Але коли мова йде про таку важливу ціль, як пенсія, то тримати акції однієї країни досить ризиковано.

На акції компаній з малою капіталізацією виділено лише 8 % портфеля, що замало, враховуючи горизонт інвестування в 15 років та ризик-профіль інвестора. На довгих проміжках часу акції малої капіталізації можуть принести переваги у вигляді додаткової дохідності. Акції росту (Growth) займають 50 % портфеля, а частка технологічного сектору – близько 29 %. Що забагато, враховуючи ціль інвестування та відсутність достатньої кількості часу в інвестора для відстежування своїх інвестицій.

Результати аналізу інвестиційного портфеля

Основні результати, отримані після аналізу портфеля та його оптимізації:

 • Зменшились комісійні витрати портфеля з 0,2 % до 0,18 % на рік.
 • Виросла дивідендна дохідність з 1,67 % до 2,21 %.
 • Підвищилась очікувана дохідність. Дохідність портфеля до аналізу склала 6 % у 2021 році, в той час як результати оптимальних диверсифікованих портфелів за цей же рік склали від 9 % до 11 %.

В цілому, структура портфеля стала відповідати цілям інвестора та його ризик-профілю. Портфель отримав кращу диверсифікацію й характеристики.

Фото на обкладинці: Fabrikasimf on Freepik.

  Підписуйтесь на наші розсилки

  В розсилках ми ділимось своїм досвідом, практичними кейсами та цікавими статтями у сфері особистих фінансів,страхування та інвестицій


  Recommended Posts